dinsdag, 8. mei 2007 - 12:50

Gratis openbaar vervoer voor 65+

Den Haag

Landelijk zullen er dit jaar 4 experimenten starten voor gratis OV voor ouderen van 65+ in de daluren. Dit maakte staatssecretaris Huizinga vandaag bekend tijdens een werkbezoek aan Rotterdam.

Het gaat om twee experimenten in stedelijk gebied en twee in een meer landelijke omgeving. De proeven vinden plaats in Rotterdam, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Parkstad Limburg, Noord-Holland-Noord. Het ministerie draagt circa € 1,5 miljoen bij aan de kosten van de experimenten. De proeven vinden plaats in de periode van 1 juni tot en met december 2007.

Tijdens de proef zal er een nulmeting plaatsvinden en een onderzoek worden gedaan. In het onderzoek zal de nadruk liggen op vragen als: kan worden volstaan met lege stoelen vullen in de daluren? Ook wordt een sterk sociaal-wetenschappelijk accent in het onderzoek gelegd: eenzaamheidsbeleving en sociaal isolement, en de vraag of gratis OV bijdraagt aan meer mobiliteit van eenzame ouderen. De uitkomsten en de eindevaluatie van de experimenten voor gratis OV voor ouderen in de daluren worden in het voorjaar van 2008 verwacht.
Provincie:
Tag(s):