donderdag, 24. mei 2007 - 12:42

'Greenport Aalsmeer in Full Color'

Aalsmeer

De gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen en de provincie Noord-Holland hebben samen met het bedrijfsleven, verenigd in Flower Mainport Aalsmeer hun ambities op papier gezet voor de versterking van het Aalsmeerse sierteelt- en businesscomplex.

Het document heeft als titel ‘Greenport Aalsmeer in full color’. De ambities sluiten aan bij het Greenport manifest dat landelijk is ontwikkeld en geeft concreet invulling aan de versterking van het marktleiderschap van Nederland en de regio in de wereldhandel van sierteelt.

De visie en het actieprogramma bundelen de activiteiten die in de periode 2007-2011 ontplooid worden. De Greenport Aalsmeer staat voor grote opgaven vanwege toenemende concurrentie. Het accommoderen van de groei van de veiling, het herstructureren van met name de Legmeerpolder, maar ook oude Rijsenhout en enkele kleinere gebieden in de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn staan prominent in het werkprogramma.

Ondernemerschap en innovatie
De bereikbaarheid en de logistieke inbedding van het Greenport complex wordt verbeterd. Het behoud en verder versterken van de positie vraagt ook om ondernemerschap, innovatie en een adequaat onderwijs. Dit wordt in het programma opgenomen. De provincie, de gemeenten en de Flower Mainport Aalsmeer gaan hiermee samen de uitdaging aan.

De stuurgroep, bestaande uit wethouders en de vertegenwoordiger van Flower Mainport, heeft zich onder leiding van gedeputeerde Jaap Bond uitgesproken voor een krachtige uitvoeringsorganisatie, die de komende maanden verder vorm gaat krijgen.
Provincie:
Tag(s):