maandag, 12. november 2007 - 9:11

Groen licht voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Amsterdam-Amstelland

De zes gemeenteraden in de regio Amsterdam-Amstelland hebben definitief ingestemd met de vorming van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Daarmee wordt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland per 1 januari 2008 formeel een feit. De vorming van het brandweerkorps Amsterdam-Amstelland maakt hier onderdeel van uit.

Hiermee is de samenwerking tussen de partners in de veiligheidsregio juridisch en bestuurlijk vastgelegd. De partners in de veiligheidsregio zijn de brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), openbaar ministerie en de zes gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De komst van de veiligheidsregio bevordert een slagvaardig en nog professioneler optreden bij crises of rampen.

Veiligheid van de burger

Om de veiligheid van de burger nog beter te waarborgen worden in Nederland 25 veiligheidsregio’s gevormd. De indeling komt overeen met die van de politieregio’s. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werken verschillende besturen en diensten samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing en GHOR. Samenwerking tussen alle partners in de regio staat daarbij centraal. Zij maken gebruik van elkaars kennis en menskracht en dat betekent verdere professionalisering van alle organisaties die betrokken zijn bij de voorbereiding op crisis en crisisbeheersing.

In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld gezamenlijk oefenen, gezamenlijk opleiden, maar ook het opstellen van uniforme plannen en draaiboeken ter voorbereiding op crisis.
Provincie:
Tag(s):