dinsdag, 10. april 2007 - 18:07

Groen licht voor woningbouwplan ’s-Heerenbosch

Het college van Borsele heeft groen licht gegeven voor de ontwikkeling van het woningbouwplan ’s-Heerenbosch in ’s-Heerenhoek. Op deze locatie aan de Stoofweg stond eerst een scheepscleaningsbedrijf.De locatie is aangekocht door een projectontwikkelaar uit Middelburg. In opdracht van deze ontwikkelaar en in overleg met de gemeente Borsele is door architectenbureau Fierloos uit Goes een plan ontwikkeld.

De aanpak is geïnspireerd op het traditionele landgoed. Vijf royale vrijstaande woningen worden gebouwd op zeer ruime kavels. De woningen komen aan een nieuwe ontsluitingsweg te liggen.

Het plan gaat uit van een besloten woonomgeving die toch algemeen toegankelijk is. Vanuit het bestaande dorpsbos komt een voetgangersverbinding naar de Stoofweg. Het vrije gebied rondom de woningen krijgt een bosinrichting die aansluit bij het bestaande dorpsbos.
De gemeente Borsele beschouwt het plan ’s-Heerenbosch als een kwaliteitsimpuls voor de westzijde van ’s-Heerenhoek.


De bestaande gebouwen op het perceel zijn inmiddels gesloopt. De geconstateerde bodemverontreiniging moet eerst worden schoongemaakt. Voor deze sanering heeft de provincie een bijdrage toegezegd van € 85.000,-. Naar verwachting kan na de zomervakantie met de bouw worden begonnen.
Provincie:
Tag(s):