woensdag, 7. februari 2007 - 17:26

Groen links tegen bouw van luxe landhuizen

Koewacht

De fractie van GroenLinks wil aangeven stellig tegen de bouw van 5 luxe landhuizen aan de Tragel te Koewacht te zijn. De lokatie van de oude vlasfabriek waarop de villa's geprojecteerd zijn bevindt zich op een plek waar de ecologische hoofdstructuur grenst aan natuurgebieden als de boskreek met aangrenzende lage weilanden.

Het betreft een gebied op de grens van het dekzandgebied en de kleipolders met de daaraan verbonden unieke flora en fauna. Ook is het een gebied dat een daarvoor aangewezen rol speelt in de terugkeer van otters in Nederland omdat dit het enige open stuk in de lange lintbebouwing tussen Nieuwe Molen en Kappelebrug is waar nog uitwisseling tussen genoemde landschapstypen mogelijk is.

De Boskreek is in 1993 nog gesaneerd en het zou dus jammer zijn als gedachte bebouwing de lange-termijneffecten hiervan zou gaan frustreren. Sloop van de vlasfabriek moet niet automatisch bebouwing betekenen vinden wij. Immers, juist op die plaats is gezien het unieke karakter ervan versterking van de natuur gewenst, vindt ook de Provincie, naar we hebben begrepen.

GroenLinks verzoekt het College en de ontwikkelaar een andere lokatie te zoeken voor landhuizen of hier helemaal van af te zien.
Provincie:
Tag(s):