dinsdag, 18. december 2007 - 12:55

Groen Links wil geen verdere investering In Kennisstad Almere

Almere

Samen met Leefbaar Almere dient GroenLinks een agendavoorstel in voor de Politieke Markt om te bespreken of voortzetting van het kennisstadbeleid en verdere investering in Stichting Kennisstad Almere nog langer wenselijk is.

Op 4 oktober jl. stond het Rekenkamerrapport over het kennisstadbeleid en de Stichting Kennisstad Almere op de agenda van de Politieke Markt. Het Rekenkamerrapport geeft forse kritiek op de resultaten van het kennisstadbeleid en op de resultaten van de Stichting. Op de Politieke Markt kwam de vraag naar voren of de gemeente – gezien dit rapport – nog verder geld moet investeren in kennisstad. GroenLinks, daarin ondersteund door Leefbaar Almere, heeft toen aangekondigd om een keer apart over voortzetting van Kennisstad te willen spreken met de andere fracties. Beide fracties zelf vinden dat nu de stekker er maar uit moet.

Het feit dat het College recent, op 12 december, kenbaar heeft gemaakt dat zij voor 2008 alvast een voorschot van € 500.000,- vanuit provinciale subsidiegelden heeft verstrekt aan Stichting Kennisstad Almere, maakt een snelle bespreking over de voortzetting van het kennisstadbeleid en Stichting Kennisstad Almere des te urgenter.
Provincie:
Tag(s):