vrijdag, 7. december 2007 - 19:42

Groene golf voor vrachtwagens in Dieteren

Dieteren

Bij de nieuwe verkeersregelinstallatie op de N296 (Maaseik – Susteren) ter hoogte van Dieteren is het systeem Tovergroen in gebruik genomen. Tovergroen is een soort groene golf voor vrachtwagens. Omdat het afremmen en optrekken van vrachtwagens veel tijd en brandstof kost en relatief veel geluid produceert, is er een systeem ontwikkeld waarmee vrachtwagens worden herkend bij een verkeerslicht.

Op geruime afstand van de stopstreep wordt het vrachtverkeer gedetecteerd, waarna de verkeersregelcomputer berekent of de verkeerslichten kunnen worden bijgestuurd. De chauffeur krijg via een signaalbord te zien of de groene golf realiseerbaar is.

De Provincie Limburg past dit systeem in Dieteren toe om de overlast voor de nabijgelegen woonkern te verminderen, maar vooral om ervaring op te doen met de werking en effectiviteit van Tovergroen. Voor de provincie Limburg is dit een primeur; in Brabant is dit systeem al eerder met succes toegepast.

Het grote voordeel van Tovergroen is dat vrachtverkeer vooraf weet of het mag doorrijden of moet stoppen. Dit biedt naast een verhoogd rijcomfort voor de chauffeur een verbeterde doorstroming. Met name zwaar beladen vrachtwagens hebben een lange remweg en zijn gebaat bij tijdige informatie.

Als gevolg hierop neemt het aantal vrachtwagens dat vooraan in de rij voor het stoplicht tot stilstand komt, af. Dit betekent dat geluidsoverlast van optrekkende vrachtauto’s afneemt en een positieve bijdrage aan het milieu. Een vrachtauto, die vanuit stilstand optrekt, verbruikt aanzienlijk meer brandstof en stoot meer schadelijke stoffen uit ten opzicht van een vrachtwagen die rijdende gehouden wordt.

Ook de verkeersveiligheid is hierbij gebaat. Doordat de chauffeur tijdig wordt geïnformeerd, kan deze eerder op de situatie reageren. Abrupt moeten remmen of toch maar door de eerste seconde door rood rijden, worden voorkomen. De kans op een aanrijding met een vrachtwagen wordt hierdoor kleiner.

De Provincie Limburg gaat de werking van het Tovergroen in de komende maanden beoordelen. Als de effecten positief zijn, bekijkt de Provincie of het mechanisme op meer routes met veel vrachtverkeer kan worden geplaatst.
Provincie:
Tag(s):