vrijdag, 7. december 2007 - 11:23

Grondwaterproblemen bij 42.000 woningen

Meer dan driekwart van de Noord-Hollandse gemeenten kampt met overlast door te hoge of te lage grondwaterstanden. Totaal gaat het hier om circa 42.000 woningen. Dit blijkt vrijdag naar aanleiding van een recent onderzoek van de Grontmij in opdracht van de provincie Noord-Holland, waar 44 van de 61 Noord-Hollandse gemeenten aan hebben meegedaan.

Natte tuinen en schimmelvorming
Vrijwel overal bestaat de overlast uit water of vocht in kruipruimtes. Maar ook natte tuinen, vochtoptrek of schimmelvorming in de woning komen vaak voor. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten de overlast aanpakken door extra drainagesystemen aan te leggen. Bij 14 procent van de gevallen hebben de maatregelen geleid tot een structurele oplossing. In 54 procent lukt dat slechts gedeeltelijk.

Circa 42.000 woningen in de provincie hebben te maken met grondwaterover- of onderlast. Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat vooral bij kleinere gemeenten bestuurlijke aandacht en technische en juridische kennis ontbreekt om tot een doeltreffende aanpak te komen. Grotere gemeenten hebben al veel ervaring met de aanpak van grondwaterproblemen.

Symposium aanpak grondwaterproblemen
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek organiseerde de provincie op maandag 3 december samen met de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten het symposium ‘Aanpak van stedelijk grondwaterover- en onderlast in Noord-Holland’.

Doel van het symposium was het delen van kennis en ervaring rond grondwateroverlast in stedelijk gebied. Ook werd aandacht besteed aan de nieuwe wet ‘Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken’, die op 1 januari 2008 van kracht wordt. Met deze wet krijgen de gemeenten ook een grondwater-zorgplicht.

Dagvoorzitter Lydia Groot, portefeuillehouder waterstaatszaken Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten en wethouder gemeente Stede Broec, was verheugd over de aanwezigheid van meer dan 40 gemeenten. “Wil men echt aan de slag met de wateropgaven dan is het goed om met alle betrokken partners van gedachten te wisselen over wat er op ons af komt, over de te nemen maatregelen en verantwoordelijkheden.�

Gedeputeerde Kruisinga: “Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat er behoefte is aan uitwisseling van technische en juridische kennis rond de aanpak van grondwaterproblemen in stedelijk gebied. Als er behoefte is, willen wij als provincie het initiatief nemen om het ‘Platform Grondwaterbeheer’ op te richten om kennisuitwisseling tussen alle partners te stimuleren.’’
Provincie:
Tag(s):