vrijdag, 23. maart 2007 - 11:41

Groningen krijgt city stewards

Groningen

Het college van B&W stelt de raad voor om in de stad city stewards te introduceren. Deze mensen fungeren tijdens winkeluren en op koopzondagen als gastheren/-vrouwen van de binnenstad. Ze zijn klantvriendelijk, hulpvaardig en dienstverlenend voor winkelend publiek, toeristen, ouderen en ondernemers. Tegelijkertijd is er sprake van re-integratie en toeleiden naar regulier werk.

Medewerkers worden namelijk geworven uit het aanbod van uitkeringsgerechtigden van de dienst Sociale Zaken en Werk. B&W willen starten met tien city stewards. In dit project werken de Groningen City Club en de stichting Veiligheidszorg Groningen samen met de gemeente. De eerste city stewards verschijnen later dit voorjaar in het straatbeeld.

Het doel van de city stewards is tweeledig. Enerzijds kunnen zij door hun optreden het imago van Beste Binnenstad ondersteunen, anderzijds biedt deze functie aan (langdurig) werklozen en WWB-gerechtigden perspectief op re-integratie en een reguliere baan in het MKB.

De werkzaamheden van city stewards bestaan onder andere uit: gastheer/gastvrouw voor bezoekers aan de binnenstad, informatie geven aan toeristen en (winkelend) publiek, verkoop stadsplattegronden, ouderen helpen met oversteken en het tillen van zware boodschappen, ondersteuning bij grote evenementen, signaleerfunctie vervullen zoals melden van verpaupering, onregelmatigheden, etc.

Het is de bedoeling dat het aansturen en coördineren van alle city stewards onder regie komt van de stichting Veiligheidszorg Groningen. De citystewards gaan werken vanuit een centrale locatie in de binnenstad. Te denken valt hierbij aan de wijkpost binnenstad. De stadswachten – die meer op veiligheid zijn gefocust - werken op hun beurt vanuit de basiseenheid van de politie. Deze twee functies zullen niet worden gemengd.

De citystewards worden duidelijk herkenbaar door het dragen van kleding in de opvallende kleur oranje (de Groningen promotie-kleur). De GCC heeft zich bereid verklaard te willen investeren in de eerste aanschaf van kleding. Bovendien participeert GCC in het openstellen van haar netwerk en worden vacatures bij de GCC-leden aangeboden aan de citystewards die vervolgens mee kunnen doen aan de selectie.
Provincie:
Tag(s):