woensdag, 13. juni 2007 - 13:14

Groot onderhoud banen Schiphol

Schiphol

Aan de Polderbaan en de Kaagbaan op Schiphol wordt tot en met 17 juni groot onderhoud gepleegd. Het groot onderhoud is nodig om de veiligheid voor het vliegverkeer te kunnen garanderen. Na enkele jaren is er slijtage aan de verharding van het baanoppervlak ontstaan waardoor vervanging van de toplagen noodzakelijk is. Dit heeft de gemeente Haarlemmermeer bekendgemaakt.

Naast vervanging van de asfaltlaag en het aanbrengen van een anti-skid laag zal bij het groot onderhoud de verlichting gecheckt worden, de afvoer van hemelwater (regenafvoer) bekeken worden en zullen er enkele infrastructurele aanpassingen plaatsvinden. Het aanbrengen van een anti-skid laag is nodig om de gewenste stroefheid en de vereiste waterberging van het baanoppervlak te bereiken.

Deze werkzaamheden moeten altijd plaatsvinden in het voorjaar of de zomer. Een nieuwe anti-skid laag aanbrengen is namelijk alleen mogelijk bij temperaturen hoger dan 5 graden.

De werkzaamheden zijn afgelopen maandag gestart en zullen een gehele week inbeslag nemen. Het uitvallen van de banen in de aangegeven periode zal een wijziging van het baan- en routegebruik tot gevolg hebben. Welke banen ter vervanging ingezet zullen worden is afhankelijk van de windsterkte en de windrichting.
Provincie:
Tag(s):