woensdag, 14. november 2007 - 15:18

Groot senioren-onderzoek in Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen gaat eind november van start met een grootscheeps onderzoek naar de gezondheid en het welzijn bij inwoners van 55 jaar en ouder. Het is de eerste gemeente in Zuid-Limburg waar dit onderzoek plaats vindt.

Middels een enquête zal van zo’n 3000 personen zowel de gezondheid als de wensen en behoeften op het gebied van welzijn en zorg in kaart worden gebracht.

“In 2030 is 42 procent van de inwoners in Sittard-Geleen 55 jaar of ouder. Wij willen graag dat mensen mee blijven doen aan de maatschappij, langer gezond zijn en zelfstandig kunnen leven. Daar zijn ook voorzieningen voor nodig of activiteiten voor ouderen. Door deze monitor krijgen we inzicht in wat op korte en langer termijn nodig is en kan de gemeente en de GGD het beleid hierop afstemmen’’, zo laat wethouder van Rijswijk weten.

Het onderzoek in Sittard-Geleen is het tweede GGD seniorenonderzoek in Limburg. Ook landelijk is er nog weinig ervaring op dit gebied. Het is de bedoeling dat de seniorenmonitor in de toekomst in heel Limburg wordt uitgezet. Elke gemeente maakt dan gebruik van dezelfde vragenlijst, waardoor de resultaten per regio te vergelijken zijn en er uitspraken gedaan kunnen worden op Limburgs niveau.
Provincie:
Tag(s):