woensdag, 21. februari 2007 - 10:03

Groot spektakel in Leeuwarden

Leeuwarden

Deze week vindt in Leeuwarden een grote gestuurde boring plaats voor de verdieping van de Zwettetunnel. De gestuurde boring is de grootste in de afgelopen jaren in Leeuwarden en is, samen met de verdieping van de Zwettetunnel, onderdeel van de Revitalisering Bedrijventerrein West.

Bij een gestuurde boring wordt gewerkt met een zogenoemde ‘steering tool’. Hiermee wordt de gebruikte boor computergestuurd richting gegeven. De horizontaal gestuurde boring vindt plaats bij de spoorwegkruising nabij de Zwettetunnel over een lengte van 225 meter en op een diepte van 16,5 meter. Als de eerste boring volgens plan verloopt, wordt de boorgang breder gemaakt . Daarna worden de tien buizen, met een totale lengte van 2250 meter, tegelijkertijd in de boorgang getrokken. Eigenaren van deze buizen worden Vitens, Essent, KPN en de gemeente Leeuwarden.

Het grote voordeel van een gestuurde boring is dat treinverkeer niet wordt onderbroken en er minimale hinder is voor het autoverkeer. Deze wijze van boren wordt ook veel gebruikt om kanalen te kruisen en daarmee ook de hinder of stremming voor scheepvaart tot een minimum te beperken. Bedrijventerrein Leeuwarden West is een van de oudste grote bedrijventerreinen van Friesland. De ligging nabij het centrum en de directe toegang tot hoofdroutes van en naar de stad, maken van het terrein een gunstige en geliefde vestigingslocatie.

Om ook in de toekomst over een aantrekkelijk en concurrerend bedrijventerrein te beschikken is het van belang dat Bedrijventerrein Leeuwarden West een grootscheepse opknapbeurt ondergaat. De gemeente Leeuwarden heeft hiervoor samen met de Bedrijvenvereniging Leeuwarden West een omvangrijk revitaliseringplan opgesteld. De uitvoering is gestart in november 2006 en zal circa 1,5 jaar duren. De maatregelen leiden tot een complete kwaliteitsslag, waarbij uitstraling, beeldkwaliteit en bereikbaarheid van het terrein worden verbeterd.
Provincie:
Tag(s):