zaterdag, 9. juni 2007 - 23:36

Grootscheepse controle op Amsterdamse wateren

Amsterdam

Op het IJ en de aangrenzende wateren in Amsterdam is zaterdag door diverse overheidsinstanties een grootscheepse controle uitgevoerd. Tussen 10.00 en 18.30 uur werden ruim 170 recreatievaartuigen aan een controle onderworpen. Ongeveer vijfentwintig schippers kregen van de politie een bekeuring voor het ontbreken van documenten en voorgeschreven uitrusting.

De Douane stuurt enkele schippers een naheffing omdat ze illegale rode gasolie als brandstof in hun tank hadden. Dit heeft het Korps landelijke politiediensten (KLPD) bekend gemaakt.

De actie was een initiatief van de Waterpolitie van het KLPD en de regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Doordat tevens werd samengewerkt met de Douane, het Agentschap Telecom, de Havendienst Amsterdam, Binnenwater Beheer Amsterdam, de Belastingsdienst, Rijkswaterstaat en de Koninklijke Marechaussee konden de schepen aan een 100% controle worden onderworpen.

Ook deelde het Agentschap Telecom enkele tientallen boetes uit voor ontbrekende marifoonvergunningen of bedieningscertificaten. Tevens nam de dienst enkele illegale apparaten in beslag. Alle schippers werden op alcohol gecontroleerd maar niemand zat boven het wettelijk toegestane maximum van 0.8 promille.

Alle recreatievaartuigen die Amsterdam binnenkwamen of vandaar vertrokken werden gecontroleerd. De meeste aandacht ging uit naar snelle motorboten en sloepen. De actie is door de betrokken instanties als zeer positief en efficiënt ervaren en zal dit jaar zeker worden herhaald, meldt het KLPD.
Provincie:
Tag(s):