zondag, 9. december 2007 - 18:00

Grootscheepse politiecontrole op Noordwijkse discotheken

Noordwijk

In de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 december voerde Politie Hollands Midden met instemming van de locale driehoek (burgemeester, officier van justitie en de politiedistrictschef) tussen 01.00 en 0.300 uur een grootscheepse politiecontrole uit in het uitgaansgebied op De Grent in Noordwijk. Totaal 150 politiemensen werden ingezet.

De Grent werd met hekken tijdelijk afgesloten. Aanleiding voor de controle zijn de aanhoudende meldingen en signalen die bij de politie binnenkwamen. Het toenemende geweldsgebruik door jongeren tijdens het uitgaan wordt veelal veroorzaakt door excessief drankgebruik in combinatie met verdovende middelen. Dit brengt veel overlast met zich mee. “Met de controle willen we nagaan of deze signalen ook daadwerkelijk kloppen�, aldus Waldo de Boer, districtschef van het district Duin- en Bollenstreek. “En dat alles om de veiligheid en leefbaarheid op en om te Grent te vergroten en te waarborgen, zowel voor omwonenden als voor het uitgaanspubliek. Dat is ons doel.

Resultaten
Op basis van de signalen die de politie binnenkreeg, zijn twee horecagelegenheden doorzocht. In een zaak werd niets gevonden. In de andere horecagelegenheid werden verdovende middelen aangetroffen die achtergebleven waren. Politie Hollands Midden doet daar nu verder onderzoek naar. Verder zijn er 11 mensen aangehouden naar aanleiding van vechtpartijen en omdat ze niet voldeden aan het bevel van de politie om zich van de plek te verwijderen.

Andere controles
Niet alleen de politie was aanwezig, ook andere diensten voerden controles uit naar naleving van veiligheidsvoorschriften, het schenken van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen en de aanwezigheid van gecertificeerde portiers. Wat de resultaten zijn van deze controles, wordt later bekend gemaakt.

Tot slot liep de GGD mee, die na de actie aanbevelingen zal doen richting de gemeente en horeca over het te voeren beleid ten aanzien van alcohol en drugsgebruik onder jongeren.
Provincie:
Tag(s):