woensdag, 30. mei 2007 - 10:17

Grootste academisch psychiatrische centrum Nederland in oprichting

Amsterdam

Vandaag tekenen GGZ-instelling Stichting Buitenamstel Geestgronden (SBG) en VU medisch centrum een bijzondere intentieverklaring. Hierin spreken zij zich uit voor een intensieve samenwerking. Met deze unieke samenwerking ontstaat per 1 januari 2008 het grootste psychiatrische centrum bij een universitair medisch centrum in Nederland.

SBG en VUmc willen een grotere samenhang in hun aanbod realiseren. Zij verwachten hiermee dat de kwaliteit van zorg voor zowel mensen met lichamelijke als voor mensen met psychische klachten aanzienlijk zal verbeteren.

De samenwerking tussen SBG en VUmc sluit aan bij de tendens dat somatische en geestelijke gezondheidszorg naar elkaar toegroeien. Voorheen had de psychiatrie een ‘status aparte’ binnen de algemene gezondheidszorg. Dat is niet langer wenselijk. In de top tien van meest voorkomende chronische ziekten staan vier psychische stoornissen: depressie, dementie, schizofrenie en verslaving. Zo’n 30% van de patiënten die in VUmc zijn opgenomen, heeft naast lichamelijke ook psychische klachten. Deze worden vaak onvoldoende onderkend en behandeld.

Door de versteviging van de samenwerking ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe behandelmethoden, bijvoorbeeld op het terrein van ouderengeneeskunde, onbegrepen lichamelijke klachten en het terugdringing van onderbehandeling van lichamelijke klachten bij chronisch psychiatrische patiënten.

Stichting Buitenamstel Geestgronden is per 1 januari 2007 ontstaan uit een fusie tussen GGZ-instellingen GGZ Buitenamstel en De Geestgronden en werkt voor de regio Amsterdam (Zuid en Nieuw-West), Amstelveen, Haarlem en de Haarlemmermeer. Van oudsher bestaat al een intensieve samenwerking tussen GGZ Buitenamstel en VUmc. Al 85 jaar wordt bij GGZ Buitenamstel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de oorzaak en verloop van psychische klachten.
Provincie:
Tag(s):