woensdag, 18. april 2007 - 9:10

Grote steden willen aanpassing bouwbesluit

Rotterdam

Sinds een wijziging van het Bouwbesluit begin 2003 is het niet meer verplicht om nieuwbouw te voorzien van individuele (buiten)bergingen en buitenruimte. Uit onderzoek blijkt, dat in Rotterdam maar liefst 63 procent van de in 2005 opgeleverde meergezinswoningen geen individuele berging heeft.

Amsterdam signaleert een vergelijkbare trend. Een zeer ongewenste situatie, vinden de woonwethouders van de vier grote steden. In een gezamenlijke brief aan minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie vragen ze dan ook om in het Bouwbesluit de verplichting tot het maken van buitenruimten en bergingen bij woningen, weer op te nemen.

Woonconsumenten hechten grote waarde aan het bezit van goed bruikbare buitenruimte en individuele bergingen. Het ontbreken van balkons, terrassen of tuinen maakt woningen daarom minder aantrekkelijk. Als er in de toekomst sprake is van een verminderde vraag, zullen die woningen als eerste overblijven.

Hetzelfde geldt voor woningen zonder individuele berging. Maar het ontbreken van een berging brengt meer nadelen met zich mee dan alleen een lagere marktwaarde. Woningen zonder berging hebben ook een groot milieuaandeel. Individuele bergingen worden vaak gebruikt om fietsen droog en veilig te stallen. Wie zijn fiets niet in of vlakbij de eigen woning kan zetten, zal de fiets minder vaak gebruiken en dus kiezen voor milieubelastender wijze van vervoer.

Om de kwaliteit van het woningaanbod te waarborgen, beter in te spelen op de wens van de consument èn het fietsgebruik te stimuleren, willen de woonwethouders van de vier grote steden de verplichting tot het bouwen van buitenbergingen en buitenruimte weer opgenomen zien in het Bouwbesluit. Zij sturen vandaag een brief aan minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie met dit dringende verzoek.

De brief wordt, ook namens zijn ambtsgenoten in Amsterdam, Utrecht en Den Haag, verzonden door de Rotterdamse wethouder Hamit Karakus van Wonen en Ruimtelijke Ordening.
Provincie:
Tag(s):