maandag, 21. mei 2007 - 11:08

Grote visserijcontrole

Regio

In drie politieregio’s in Zuid-Holland is een grote visserijcontrole geweest. De controle gebeurde tijdens de avond en nacht van vrijdag 18 en zaterdag 19 mei 2007. In totaal controleerde men 518 vissers waarbij er 148 bekeuringen uitgeschreven werden.

De meerderheid van de bekeuringen was voor het niet bezitten van een schriftelijke toestemming om te mogen vissen. Verder waren er bekeuringen voor illegaal kamperen, vissen met niet toegestaan aas en het in de nacht vissen.

De politiemensen namen vier katapults en een illegale fuik in beslag. Verder leverde de actie nog vijf onderzoeken op betreffende de Flora en Faunawet, een onderzoek voor de wet Milieu beheer en een voor de Regeling Agressieve Dieren. Dit laatste naar aanleiding van een melding van een bijtgeval door een agressieve hond.

Naast de politiekorpsen Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam Rijnmond, Hollands Midden, Korps landelijke politiediensten deden ook medewerkers en zogenaamde bijzondere opsporingsambtenaren mee van Groen Service Zuid-Holland, provincie, Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en lokale hengelsportverenigingen. In totaal ging het om ruim 40 personen.

Het zwaartepunt tijdens de controle voor de politieregio Zuid-Holland-Zuid lag net als vorig jaar op de vissers die moeilijk bereikbaar zijn voor een gewoon surveillancemiddel langs de kant van de rivieren of die in natuurterreinen zaten. De controle gebeurde door middel van drie kleine boten met ondersteuning van een surveillanceauto.
Provincie:
Tag(s):