woensdag, 19. december 2007 - 16:54

Haaglanden neemt besluit aanbesteding bus

Den Haag

Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden heeft vandaag - na een denkpauze van drie maanden - een besluit genomen over de aanbesteding van het busvervoer in (het stadskavel) Den Haag.

Het dagelijks bestuur heeft besloten de onderhandelingen te starten met de HTM voor een onderhandse gunning van het busvervoer in Den Haag. Voorwaarde is dat de HTM een marktconforme aanbieding doet vóór 1 april 2008. Het bod moet verder ook passen binnen alle andere eisen uit het oorspronkelijke bestek, zoals invoering van aardgasbussen, behoud van het huidige niveau van de dienstregeling, toegankelijkheid en reizigersinformatie.
De openbare aanbesteding van het busvervoer in Haaglanden exclusief het stadsbusnet van Den Haag zal medio februari 2008 worden voortgezet.

Dit besluit van het dagelijks bestuur wordt voor raadpleging aangeboden aan het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden. De uitvoering van het vandaag genomen besluit zal plaatsvinden nadat het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 6 februari 2008 kennis heeft genomen van de opvattingen van het algemeen bestuur.

Doelstelling van de aanbesteding voor het busvervoer in Haaglanden was en is beter openbaar vervoer tegen een marktconforme prijs. Dit kan bereikt worden door een openbare aanbesteding of door een marktconforme aanbieding van de huidige stadsvervoerder (een onderhandse gunning). De mogelijkheid voor een onderhandse gunning is op 7 september jl. gegeven door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, door de stadsregio's van Rotterdam, Amsterdam en Haaglanden zelf te laten kiezen of zij het stadsbusnet openbaar of onderhands aanbesteden. Het Stadsgewest Haaglanden heeft daarop een denkpauze van drie maanden ingelast om alle juridische en beleidsmatige gevolgen van deze keuzevrijheid in kaart te brengen. Het onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om het stadsbusnet onderhands te gunnen aan de HTM.
Provincie:
Tag(s):