maandag, 5. maart 2007 - 21:00

Haarlem en partners ten strijde tegen huisuitzettingen

Haarlem

De gemeente Haarlem is van mening dat een groot aantal huisuitzettingen van huurders voorkomen kan worden, mits er vroegtijdig opgetreden wordt bij dreigende problemen. Het beste moment om een huisuitzetting te kunnen voorkomen is vóórdat de deurwaarder wordt ingeschakeld door de woningcorporatie om achterstallige huur te innen.

De betrokken instanties zijn sinds kort met elkaar in overleg over hoe zij gezamenlijk de problemen voor en bij dreigende huisuitzettingen kunnen aanpakken. Door de samenwerking weten alle instanties nu ook van elkaar wat zij wel en niet kunnen doen bij verschillende problemen.

Het voornemen is in ieder geval dat er een coördinatiepunt komt van waaruit de 'probleemgevallen' naar de goede instantie worden doorverwezen voor hulp.
De samenwerking moet dit jaar leiden tot het maken van concrete en heldere afspraken waardoor het aantal huisuitzettingen sterk daalt.
Provincie:
Tag(s):