donderdag, 3. mei 2007 - 7:28

Haarlem gaat harddrugs verslaving aanpakken

Haarlem

De gemeente Haarlem gaat de strijd aan met de harddrugsverslaving. Door preventie moet maatschappelijke uitval worden voorkomen en moeten behandelprojecten bij gemotiveerde mensen aanslaan.

Deze uitgangspunten moeten leiden tot het verminderen van harddrugsverslaafden, beheersing en vermindering van de overlast, die daarvan komt en zorg en hulp bieden aan harddrugsverslaafden.
Dit staat in de Beleidsvisie Harddrugsverslaving gemeente Haarlem, die B&W van Haarlem voorleggen aan de Haarlemse gemeenteraad. Dinsdag 1 mei 2007 is het College akkoord gegaan met dit voorstel.

Stedelijk kompas
In de visie staan geen concrete activiteiten. Die komen later aan bod in aanvullende nota's, zoals een nota over het zogenoemde Stedelijk Kompas. Daarin wordt naast woonvoorzieningen tevens aandacht besteed aan dagbesteding en arbeidsrehabilitatie, maar ook aan bijvoorbeeld verslaafden met een psychiatrische problematiek.

Het algemene doel van het Stedelijk Kompas is het verbeteren van de aanpak van dak- en thuisloosheid via een persoonsgerichte aanpak gebaseerd op samenwerking waarbij voor ieder lid van de doelgroep een trajectplan wordt opgesteld waarin persoonlijke doelen zijn opgenomen op de terreinen wonen, zorg, inkomen en dagbesteding.

Nota alleen harddrugsverslaving
Een tweede aanvulling op deze visie wordt ingegeven door de inhoudelijke thematiek: het betreft een visie op harddrugsverslaving. Daarmee worden overige verslavingen zoals aan gokken of alcohol niet in de onderliggende visie besproken. Met name aan het thema alcohol, in het bijzonder onder jongeren, wordt in een later stadium via een aparte nota aandacht besteed.
Provincie:
Tag(s):