woensdag, 13. juni 2007 - 15:30

Haarlem steunt creatieve industrie

Haarlem

Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten voor een periode van drie jaar deel te nemen aan de stichting iMMovator en plaats te nemen in het bestuur van deze stichting. De stichting iMMovator voert projecten uit in de Noordvleugel voor de creatieve industrie.

De stichting ontwikkelt zich als regionaal expertisecentrum voor Cross Media en richt zich op projecten met een aantoonbaar economisch rendement. In Haarlem is ze betrokken bij de uitvoering van het Leerbedrijf, het Starterscentrum en de Digitale Marktplaats.

Het collge verwacht door deelname en de daarmee hechtere relatie met iMMovator de ontwikkeling van de creatieve industrie te stimuleren. Bovendien biedt het Haarlem extra kansen om van de kennis en diensten van iMMovator gebruik te maken.

Haarlem heeft de ambitie in de Noordvleugel een substantiële speler te zijn binnen de creatieve industrie. Tal van projecten waarbij ook iMMovator is betrokken, zoals de Crossmediamonitor voor de Noordvleugel, diverse leerbedrijven in de verschillenden steden en de Digitale Marktplaats, zetten daar op in.

Naast een rol bij de uitvoering kan iMMovator voor Haarlem een bijdrage leveren als specifiek kenniscentrum. IMMovator functioneert als kennishefboom van kennisinstellingen naar het lokale bedrijfsleven met specifieke aandacht voor jong ondernemersschap. Daarnaast is fondsenwerving een belangrijke activiteit.

Extra inzet voor Haarlem is mogelijk als de stad als partner deelneemt aan het zogenaamde Cross Media Netwerk. De gemeente wordt lid van het bestuur en kan zo invloed uitoefenen op de ontwikkelingsrichting en de keuzes voor projecten.

Deelname van Haarlem is onder meer van belang voor de werving van nieuwe fondsen (bijvoorbeeld in het kader van Pieken in de Delta) en met het oog op mogelijk extra inzet voor de al in gang gezette projecten (de doorontwikkeling van het Leerbedrijf en het Starterscentrum tot een Innovatiecentrum en de vraagbundeling ten behoeve van de Digitale Marktplaats).

De inzet van iMMovator draagt bij aan de doelstellingen van het OPH II, zoals het stimuleren van innovatieontwikkeling, het ondersteunen van starters en doorstarters en de realisering van kleinschalige bedrijfshuisvesting in bedrijfsverzamelgebouwen. Daarnaast past het binnen het gemeentelijk streven om de creatieve industrie in Haarlem te versterken.
Provincie:
Tag(s):