donderdag, 19. april 2007 - 18:42

Haarlem wil meer toeristen

Haarlem

De prestatie overeenkomst 2007 is getekend door het college van B&W van Haarlem en de Stichting Regionale VVV Zuid-Kennemerland. Het belangrijkste is dat de gemeent streeft naar meer zakelijke bezoekers en toeristen.

Voor dit jaar zijn er opnieuw afspraken gemaakt waarbij de VVV werkt aan de realisering van de doelstellingen van het college zoals deze zijn verwoord in de eceonomische agenda en het OPH, namelijk het vergroten van de toeristische en culturele wervingskracht van Haarlem.

De VVV streeft in 2007 naar een toename van het aantal zakelijke bezoekers van de stad, een bevordering van het verblijfstoerisme, een hogere bijdrage uit het bedrijfsleven voor toeristische promotie, 2% meer museumbezoekers, 2% meer bezoekers aan evenementen en 4% meer bezoekers van de VVV-website.

Daarnaast staat dit jaar staat met name in het teken van de vorming van één organisatie City Marketing Haarlem en de uitwerking van de fusie van Haarlem Promotie en de Regionale VVV Zuid-Kennemerland.

Ook dit jaar hebben gemeente en VVV de inhoud van de overeenkomst weer gezamenlijk bepaald. Om de doelstellingen te bereiken gaat de VVV in 2007 deelnemen aan Amsterdam Plus. Amsterdam Plus is een promotiecampagne gericht op de landen Italië, Spanje en China en is een initiatief van Toerisme Noord Holland. Deelnemers zijn de provincie Noord-Holland, gemeenten zoals Amsterdam en Alkmaar, bedrijven en attracties, zoals Budget Rent a Car, het Zuiderzeemuseum en de Keukenhof en promotieorganisaties van Zuid-Holland en Amsterdam.

Voor het uitvoeren van de prestatieovereenkomst ontvangt de VVV een subsidie van 303.000,- euro van de gemeente.

Resultaten 2006
De VVV heeft in 2006 veel bereikt en heeft de afspraken die in de prestatieovereenkomst 2006 waren vastgelegd kunnen verantwoorden. Zo is het aantal toeristisch overnachtingen in Haarlem gestegen met ruim 30.000 tot circa 245.000 overnachtingen. Ook het bezoek aan de website van de VVV steeg zeer sterk van 300.000 naar 1.700.000 bezoekers. Haarlem deed het ook opmerkelijk goed bij buitenlandse toeristen.

Na de vier grote steden trok Haarlem de meeste buitenlandse bezoekers, circa 720.000 buitenlanders, aldus een onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Na het topjaar 2005, met de Michelangelotentoonstelling, vielen het museumbezoek en het bezoek aan de VVV-balie terug. De VVV heeft in 2006 samengewerkt met Toerisme Noord-Holland op diverse binnen- en buitenlandse beurzen.

Verder waren er onder meer 30 journalistenontvangsten, zijn ruim 10.000 persbulletins verzonden en zijn er 50.000 magazines in het Nederlands, Duits en Engels gedistribueerd.

Daarnaast heeft de VVV 10.000 stadsplattegronden geproduceerd en verkocht en is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website en de ontwikkeling van een onlinboekingstraject voor logiesverstrekkende bedrijven.
Provincie:
Tag(s):