donderdag, 22. februari 2007 - 13:30

Harlingen krijgt 6 ton voor facelift

Harlingen

Het college van GS heeft besloten 600.000 euro bij te dragen aan de herinrichting van het centrumgebied van Harlingen. Eind 2006 werd bekend dat het project niet kon rekenen op gelden uit het Kompasprogramma. Met de huidige provinciale bijdrage, waaronder een bijdrage uit middelen voor de Westergozone, kan de gemeente Harlingen alsnog de komende jaren het gehele centrum een facelift geven. Deze herinrichting is onderdeel van een groter geheel waarin de aangrenzende straten en stegen rond het centrum en ook de Noorderhaven en het Havenkwartier betrokken worden.

Harlingen is naast de belangrijkste havenstad van Fryslân één van de elf Friese steden met historische bebouwing en een duidelijk eigen karakter. De havenfunctie is de bron voor veel watergebonden bedrijvigheid, maar heeft tevens een belangrijke toeristische functie, zowel voor bezoekers aan de eilanden als voor de bruine zeilvloot en andere watertoeristen.

Het project ‘Herinrichting centrumgebied Harlingen’ betreft het herinrichten van de Voorstraat en de Grote Bredeplaats. Dit plangebied is gunstig gelegen ten opzichte van het NS-station, de oude havens en de veerboot. Het winkel- en potentiële verblijfsgebied zijn vanaf deze toeristische locaties nauwelijks zichtbaar. Na de herinrichting van zowel de aanlooproutes als het plangebied, is het voor bezoekers herkenbaar waar het centrum is gelegen, waardoor men wordt uitgenodigd tot verder bezoek. Dit zal het toerisme in Harlingen versterken.

De herinrichting van het centrumgebied past binnen de integrale ontwikkelingsvisie van de gemeente Harlingen. In 2006 is de gemeente begonnen met de ontwikkeling hiervan. In deze visie wordt inzicht gegeven in verschillende thema´s die in Harlingen relevant zijn, zoals woningbouw, verkeer- en haveninfrastructuur, economie, leefbaarheid en veiligheid en de relaties tussen deze thema’s. Verder is het de bedoeling de potenties van Harlingen op het gebied van deze thema’s en de samenhang daartussen optimaal te benutten.
Provincie:
Tag(s):