woensdag, 14. februari 2007 - 15:28

Harmonie tussen windmolens

Borsele heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor windmolens in de gemeente. De oude richtlijnen lagen vast in het bestemmingsplan ‘Zeehaven- en industrieterrein Sloe 1994’. Dat plan hield rekening met windmolens van ongeveer 50 meter, terwijl inmiddels molens van ruim 100 meter worden gebouwd. Borsele heeft - om nieuwe aanvragen objectief te kunnen beoordelen - het bestemmingsplan herschreven.

De belangrijkste wijziging zit ‘m in de hoogte. Die is door Borsele aan banden gelegd vanuit landschappelijk oogpunt. Anders gezegd: Borsele wil windmolens toestaan, maar wil de harmonie met het landschap en de leefomgeving wel bewaken.

De maximale hoogte is daarom nu vastgesteld op 100 meter langs de randen van het Sloegebied. Dit vanwege de omliggende woningen. In het midden van het Sloe mag een windmolen hoger zijn, maximaal 175 meter.
In het nieuwe bestemmingsplan heeft Borsele nog meer voorwaarden opgenomen.

Zo wil de gemeente geen windturbines bij omliggende dorpen, besteedt de gemeente veel aandacht aan veiligheidsaspecten en worden bij een aanvraag alle betrokken belangen zorgvuldig afgewogen.
Voor het plaatsen van windturbines moet altijd een wijziging van het bestemmingsplan worden aangevraagd. Als het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld, worden de aanvragen die de afgelopen tijd bij de gemeente zijn binnengekomen aan de nieuwe richtlijnen getoetst.

De herziening van het bestemmingsplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Vlissingen, aangezien in feite sprake is van één industriegebied, liggend op het grondgebied van twee gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen zal binnenkort ook over de herziening besluiten.
Provincie:
Tag(s):