dinsdag, 30. januari 2007 - 16:41

Hartstichting investeert 1,4 miljoen euro

Den Haag

De Nederlandse Hartstichting heeft twee grootschalige wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s toegekend op het gebied van de voorspelling en opsporing van hart- en vaatziekten. Hiervoor is 1,4 miljoen euro vrijgemaakt.

De onderzoeken zullen gaan lopen aan het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum. De beoogde onderzoeksresultaten moeten het mogelijk maken, hart- en vaatziekten te behandelen voordat klachten zich openbaren.

De toegekende onderzoeken richten zich op slagaderverkalking, één van de belangrijkste oorzaken van hart- en vaatziekten. Dit langdurige proces, dat vernauwingen in slagaders veroorzaakt, kan leiden tot hart- of herseninfarcten. De gevolgen treden vaak onaangekondigd op bij ogenschijnlijk gezonde personen. Volgens Amerikaans onderzoek is plotse hartdood of een hartinfarct in ongeveer de helft van alle gevallen het eerste signaal van slagaderverkalking. De meeste mensen die plotseling aan hart- en vaatziekten overlijden, hadden daarvoor geen klachten. Het opsporen van slagaderverkalking voordat deze klachten optreden is dus van levensbelang.

Het onderzoeksprogramma van prof. dr. P.J. de Feyter (Erasmus MC) richt zich op een nieuwe patiëntvriendelijke techniek om vernauwingen (plaques) in slagaders in beeld te brengen. Risicofactoren – zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, overgewicht en roken – voorspellen de kans op hart- en vaatziekten niet goed. Daarnaast krijgen mensen met een hoog risico niet altijd hart- en vaatziekten. Professor De Feyter gaat onderzoeken of een speciale CT-scan de kans op hart- en vaatziekten beter kan bepalen bij mensen met een verhoogd risico maar zonder klachten. Het beter kunnen aanwijzen van de toekomstige patiënt, zal een efficiëntere behandeling mogelijk maken.

Het onderzoeksprogramma van prof. dr. R.E. Poelmann (Leids Universitair Medisch Centrum) richt zich op levensbedreigende plaques die gemakkelijk scheuren. De meeste hart- en herseninfarcten zijn het gevolg van opengescheurde plaques. Met de huidige technieken is het niet goed mogelijk, deze plaques vast te stellen. Hierdoor krijgt een groot aantal patiënten niet de juiste behandeling. Professor Poelmann gaat onderzoeken of een geavanceerde techniek deze levensgevaarlijke plaques op kan sporen. Het traceren van deze plaques voordat ze openscheuren, maakt een betere behandeling mogelijk.

In 2006 heeft de Nederlandse Hartstichting 13 miljoen euro in onderzoek naar hart- en vaatziekten geïnvesteerd. Dit betrof onderzoek naar het ontstaan en het voorkómen van hart- en vaatziekten en naar de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten.
Categorie:
Tag(s):