woensdag, 16. mei 2007 - 10:42

Haven Amsterdam groeit door

Amsterdam

Na 2005 (+3,7%) en 2006 (+13,4%) blijft de Amsterdamse haven in het eerste kwartaal van 2007 mede als gevolg van investeringen en inspelen op internationale logistieke ontwikkelingen wederom fors groeien.

De totale overslag is uitgekomen op 15,9 miljoen ton en betekent een groei van 19,7%. De invoer bedroeg 11,1 miljoen ton (+24,7%) en de uitvoer 4,8 miljoen ton (+9,8%).

Na een zwak begin in 2006 kende de overslag in kolen in het eerste kwartaal van 2007 een stijging van 43,2% tot 3,9 miljoen ton. Vooral de aanvoer steeg met 52% tot 3,4 miljoen ton. De stijging is vooral te danken aan uitbreidingen van kolenbedrijf De Rietlanden in het Amsterdamse havengebied en meer vraag vanuit Duitsland, die de kolen nodig heeft voor zijn energiecentrales.

De olieproducten kenden een groei van 15,5% tot 5,9 miljoen ton. De aanvoer kende een stijging van 26%. De afvoer steeg met 6,5%. De voornaamste reden voor deze sterke groei is steeds meer vraag vanuit de Amerikaanse markt. De voorraden benzine zijn in de VS gedaald en de vraag is toegenomen door onder andere een groter verbruik van diesel en benzine.

De overslag van zand, grind en mineralen groeide in het eerste kwartaal met 12% tot 1,7 miljoen ton. De afvoer steeg met 22% tot 1,6 miljoen ton. De aanvoer steeg met 12%.

De overslag in containers bleef groeien, en wel met 130% tot 93.070 TEU. In miljoenen tonnen kende de containersector een groei van 105% tot 0,9 miljoen ton. In TEU´s kenden de afvoer (+ 106%) en de aanvoer (+ 157%) een prima en evenwichtige groei. De stijging komt vooral door het inzetten van grotere schepen van 8000 TEU. Daarnaast is er een betere bezetting op de schepen met voor Amsterdam bestemde lading.

Andere stijgers in het eerste kwartaal zijn de sectoren cacao (55%), meststoffen (27,3%), ijzer en staal (3%), hout (17%) en papier (18%). Schroot kende een daling van -7%, evenals de agribulk (-1,7%).

Het aantal vrachtschepen dat de Amsterdamse haven aandeed, groeide met 6,4% van 1278 in het eerste kwartaal in 2006 tot 1360 schepen in het eerste kwartaal van 2007. Hierbij dient te worden vermeld dat niet alleen het aantal schepen toenam, maar ook de grootte van de schepen.

De andere havens van Zeehavens Amsterdam kenden een minder goed kwartaal. Beverwijk steeg weliswaar met 4%, maar Zaanstad (-28,5%) en IJmuiden (-34,4%) deden het minder goed. De daling van overslag in IJmuiden (Corus) in de eerste maanden van 2007 had te maken met voorraadafbouw in ijzerertsen. Dit was van tijdelijke aard. De verwachting is dat ook deze sector in de komende maanden weer zal stijgen.

In totaal stegen de Zeehavens Amsterdam in het eerste kwartaal van 2007, dankzij de mooie cijfers van de Amsterdamse haven, in totaal van 20.154 miljoen ton tot 20.461 miljoen ton met 1,5%.
Provincie:
Tag(s):