woensdag, 25. april 2007 - 8:54

Heerlen krijgt zonnetegelplein

Heerlen

De Provincie Limburg heeft subsidie verleend aan de gemeente Heerlen voor het aanleggen van een zonnetegelplein op het Burgermeester van Grunsvenplein te Heerlen.

Het zonnetegelplein Parkstad Limburg zal als spin-off worden ingezet met het doel een creatieve en uitnodigende wijze van interactie tussen zonne-energie en de nieuwsgierige bezoeker te realiseren in de regio. Parkstad Limburg is onlosmakelijk verbonden met energie, vanuit het verleden, maar ook naar de toekomst toe. Het doel van het project is dat de focus wordt gelegd op bewustwording en beïnvloeding van zonne-energie waarmee dit project de functie van speeltoestel, lesmateriaal en energiecentrale tegelijk heeft. Het zal de bezoekers bewust maken van nieuwe energiebronnen. Zonne-energie zal op deze wijze op een laagdrempelige manier het grote publiek bereiken.

Het zonnetegelplein Parkstad Limburg zal worden opgebouwd uit zonnetegels waarvan de opgewekte energie meteen zichtbaar is in twee transparante buizen met groen en blauw bubbelend water. Door op de zonnetegels te gaan staan, ziet men de stroomproductie teruglopen. Minder zonlicht op de tegels leidt tot minder bubbels in de buizen. Het lopen over ‘zonnecellen’ prikkelt de verbeeldingskracht van menig bezoeker. Het nodigt uit tot een vorm van interactie tussen de zonnecellen en de persoon die eroverheen loopt. Mensen gaan zich afvragen wat er gebeurt als een deel van het plein wordt bedekt en wat er gebeurt als de zon achter een wolk verdwijnt. Vragen die aanzetten tot nadenken en de burger op een speelse manier bekend maken met het fenomeen zonne-energie en de toepassing hiervan met als resultaat kennisoverdracht van Nieuwe Energie.
Provincie:
Tag(s):