dinsdag, 20. maart 2007 - 18:33

Heerlen start Leerbedrijf nieuwe stijl

Heerlen

De gemeente Heerlen start op 1 mei met het Leerbedrijf nieuwe stijl. In deze nieuwe opzet van het Leerbedrijf kunnen uitkeringsgerechtigden een opleiding volgen tot Toezichthouder of Beveiliger. Daartoe krijgen zij een tijdelijk arbeidscontract voor tenminste één jaar bij een reïntegratiebureau en een extra beloning in de vorm van 100 euro per maand. De medewerkers van het oude Leerbedrijf gaan over naar het Leerbedrijf nieuwe stijl.

In mei 2005 startte Heerlen met een werk- en leerproject voor Heerlense bijstandsgerechtigden. Het doel was om mensen met een uitkering een kans te geven op regulier werk en extra aandacht voor de veiligheid in de binnenstad.

Na twee jaar is het bestaansrecht bewezen en wordt het Leerbedrijf geprofessionaliseerd. Dit gebeurt vooral omdat het huidige college niet blij was met de situatie dat mensen in het Leerbedrijf moesten werken met behoud van hun uitkering. Met de wijzigingen die nu worden doorgevoerd is volgens het college dan ook sprake van een Leerbedrijf dat naar tevredenheid van alle partijen kan functioneren.

Voor deelnemers aan het Leerbedrijf nieuwe stijl ligt de nadruk nog steeds op uitstroom. Wanneer dat niet meteen lukt kunnen ze tijdelijk worden ingezet bij bureau Handhaving.
Provincie:
Tag(s):