maandag, 29. januari 2007 - 10:20

Heffingen grote gemeenten stijgen flink

Groningen

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 5,6 procent. Vooral de riolering en de reiniging werden duurder. De OZB stijgt nauwelijks. De lastenverschillen tussen gemeenten nemen verder af. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2007, dat in opdracht van het Belastingoverleg grote gemeenten (BOGG) is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolrecht en reinigingsheffing) voor een meerpersoonshuishouden stijgen gemiddeld met 31 euro (5,6 procent) tot 590 euro. De woonlasten zijn het laagst in Tilburg (483 euro) en het hoogst in Heerlen (709 euro). Twee gemeenten verlagen de woonlasten, Tilburg het meest (met 3,1 procent). Over het geheel genomen geldt: hoe hoger de woonlasten, hoe lager de stijging. De verschillen tussen gemeenten worden dus kleiner.

Van de bijkomende woonlasten (dus naast huur of financiering eigen woning) nemen de gemeentelijke lasten 19 procent voor hun rekening, iets meer dan het eigenwoningforfait (16 procent). Energie en water is met 57 procent veruit de grootste post, de waterschapslasten (8 procent) de kleinste.

Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen ligt dit jaar 5,8 procent lager dan vorig jaar. Gemeenten verlagen hun tarieven omdat de gemiddelde woning als gevolg van een nieuwe taxatie op papier 6,4 procent meer waard is geworden. Gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling stijgen de gemiddelde ozb-tarieven van de grote gemeenten dit jaar met 0,5 procent voor woningen en met 0,8 procent voor niet-woningen (voornamelijk bedrijfspanden). Ter vergelijking: de inflatie bedraagt ongeveer 1,2 procent.

Het gemiddelde tarief voor rioolrecht neemt met 10 procent toe tot 124 euro. Zoetermeer verhoogt het rioolrecht in procenten het meest (186 procent), maar blijft wel het goedkoopst (22 euro). Het duurst is Utrecht met 205 euro.

De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 266 euro 4,6 procent hoger dan vorig jaar. Nijmegen is het goedkoopst (93 euro), Heerlen het duurst (346 euro). Acht gemeenten verlaagden het tarief, twee andere hielden het constant. De sterkste verhoging vond plaats in Haarlemmermeer (16 procent), dat nu nog steeds een benedengemiddeld tarief heeft. In Tilburg is het tarief met negen procent verlaagd.
Categorie:
Tag(s):