vrijdag, 28. december 2007 - 19:04

Heilig Hartkerk mogelijk een ceremonieplaats

Breda

Om de monumentale Heilig Hartkerk aan de Baronielaan in goede staat voor de stad te kunnen behouden overlegt de gemeente Breda zowel met de huidige eigenaar, Woonzorg Nederland, als met de potentiële koper, het Brabants Monumentenfonds, over verschillende nieuwe bestemmingen. Dit naast het overleg met Woonzorg Nederland over noodzakelijke bouwkundige voorzieningen om behoud van het monument en veiligheid van de omgeving te kunnen waarborgen.

Begin november heeft de gemeente een tijdelijke maatregel getroffen om omwonenden en verkeer te kunnen beschermen tegen het risico dat de torenspits als gevolg van storm zou kunnen omvallen. De situatie is zodanig ernstig dat de gemeente van Woonzorg Nederland met spoed een bouwkundige voorziening eist, in de vorm van steigerwerk rondom de toren. Het plaatsen van deze steigers maakt het mogelijk om te starten met (delen van) de restauratie. Inmiddels is de opbouw van de steigers deze week begonnen en deze zal ook rondom de feestdagen doorgaan.

Eerder dit jaar is een werkconferentie georganiseerd waarbij verschillende mogelijkheden de revue passeerden. Daaronder ook het plan van het Brabants Monumentenfonds om van de kerk een ceremonieplaats te maken. Een ceremonie wordt beschouwd als een persoonlijke invulling van een bijzondere gebeurtenis. Het kan een huwelijksplechtigheid zijn, maar ook de viering van een jubileum. De brede interpretatie geeft aan dat er mogelijk ook culturele manifestaties georganiseerd kunnen worden.

Voor het Brabants Monumentenfonds is deze mogelijkheid afhankelijk van het kunnen verkrijgen van een restauratiesubsidie van het Rijk. Daarvoor is een Monumentenvergunning van de gemeente nodig. De procedure hiervoor loopt inmiddels.

Woonzorg Nederland onderzoekt de mogelijkheden om de kerk te restaureren en om te bouwen tot seniorenwoningen. In deze variant zou ook achterliggende locaties bij het ontwikkelingsplan betrokken worden. Een mogelijkheid die nog verder onderzocht moet worden. De gemeente stelt een stedenbouwkundige visie op, waarbinnen deze mogelijkheid beoordeeld kan worden.
Provincie:
Tag(s):