vrijdag, 9. november 2007 - 11:40

Helicamcontrole in Tweestromenland

Donderdag 8 november werd er door het district Tweestromenland een grote milieucontrole gehouden in de gemeenten Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn. Bij deze controle werd zeer nauw samengewerkt met externe partners zoals de betreffende gemeenten, provincie, VROM en de brandweer.

De controle werd uitgevoerd met behulp van een helikopter van het KLPD die uitgerust was met een camera. In de ochtend werden aan de hand van een vluchtplan de gemeenten Heumen en Groesbeek nader bekeken en in de middag de gemeenten Ubbergen en Millingen.

Via een grondstation werden de beelden rechtstreeks uitgezonden zodat de deelnemende instanties de beelden rechtsreeks mee konden kijken. Deze instanties konden de helikopter op hun beurt naar een bepaalde plaats sturen om daar opnamen te maken. Een politieauto was inzetbaar om direct ter plaatse te gaan bijvoorbeeld bij eventuele heterdaadsituaties of om een situatie vanaf de grond nog eens extra goed te bekijken.

Verspreid door het gebied werden diverse zaken aangetroffen. Deze hadden hoofdzakelijk betrekking op dumping van afval, opslag van puin en illegale bouw. Bij een schuur in Heumen trof de politie een grote hoeveelheid afval aan die onder andere bestond uit banden, staal, kozijnen en huisvuil. Politieagenten zijn op het betreffende adres langsgegaan en hebben het een en ander op beeld vastgelegd voor nader onderzoek. Tijdens de vlucht werd op een industrieterrein een overschrijding van het aantal sloopauto’s waargenomen. Tevens werden op een bosperceel langs het kanaal aan de Hatertseweg illegaal gestalde caravans waargenomen. In de gemeente Groesbeek werden weinig overtredingen geconstateerd.

De beelden zijn vastgelegd en worden aan de diverse partners ter beschikking gesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld gemeenten aan de hand van afgegeven vergunningen bepaalde zaken nog nader controleren. Na afloop van de helikoptervlucht hebben politie en partners afspraken gemaakt over de aanpak van de vandaag geconstateerde milieufeiten.
Provincie:
Tag(s):