dinsdag, 6. maart 2007 - 15:41

Hells Angels Motor Club Harlingen niet verboden

Leeuwarden

De rechtbank in Leeuwarden heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie om de Stichting Hells Angels Northcoast Harlingen en de Vereniging Rockers Northcoast Motor Club (die samen de Harlinger chapter vormen) verboden te verklaren en te ontbinden afgewezen.

Er is volgens de rechtbank geen sprake van samenhang in uiterlijk vertoon van de verschillende Hells Angels chapters. Ook is er regelmatig overleg en worden afspraken over gezamenlijk beleid gemaakt aldus een woordvoerder van de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie heeft onvoldoende duidelijk weten te maken dat de chapter in Harlingen gefinancierd wordt met crimineel geld, dat er gediscrimineerd wordt naar afkomst of dat iemand ernstig is bedreigd door de stichtingsvoorzitter.

Uit het feit dat in het clubhuis in Harlingen vuurwapens en soft drugs aanwezig waren blijkt wel dat de Harlinger chapter betrokken is bij strafbare feiten. Maar het Openbaar Ministerie heeft de stichting en de vereniging daarvoor niet vervolgd en heeft niet aangegeven dat van plan te zijn. Evenmin heeft de gemeente in deze strafbare feiten aanleiding gezien om in het vervolg geen vergunning meer af te geven voor het organiseren van feesten.

Er is daarom onvoldoende reden om aan te nemen dat de werkzaamheid van de stichting en de vereniging zodanig in strijd is met de openbare orde dat een verbodenverklaring op zijn plaats is.

Dat de Hells Angels "in georganiseerd verband en op grote schaal ernstige strafbare feiten plegen de grondvesten van ons rechtsstelsel raken en de maatschappij grote schade berokkenen", zoals het Openbaar Ministerie ter zitting heeft betoogd, kan niet op de Harlinger chapter worden betrokken.
Provincie:
Tag(s):