woensdag, 7. februari 2007 - 23:41

Hengelo blijft veilige stad

Hengelo

Hengelo blijft een van de veiligste steden van Nederland. Dat blijkt uit de politiecijfers over 2006. Dankzij de goede samenwerking op veiligheidsgebied tussen gemeente, politie en andere betrokken organisaties is op veel onderdelen vooruitgang geboekt. De dalende trend van de afgelopen jaren m.b.t. misdrijven zet zich voort in Hengelo. Het aantal misdrijven is in 2006 met 5,5% gedaald en het ophelderingspercentage is weer gestegen. De meldingen zijn licht gestegen, maar het aantal aangiftes is daarentegen afgenomen. Zorgpunten zijn er nog wel, zo is het aantal meldingen van bedreigingen, mishandeling en straatroof gestegen. Speerpunten voor de politie Hengelo in 2007 zijn verkeer, huiselijk geweld, veilig uitgaan en jeugd.

Uitgesplitst is het aantal woninginbraken, het aantal diefstallen van of uit auto’s, het aantal zedenmisdrijven en het aantal overvallen sterk gedaald. Op een aantal gebieden was er echter ook sprake van een lichte stijging. Het aantal meldingen van bedreigingen, mishandeling en straatroof is gestegen. Na analyse van de cijfers kan worden geconstateerd dat bij het aantal meldingen van bedreigingen en mishandelingen veel zaken van huiselijk geweld genoteerd staan. Gemeente, politie en andere instanties hebben veel geïnvesteerd om meer inzicht te krijgen in de aantallen huiselijk geweld. Een uitwerking van deze investering is terug te zien in de toegenomen aantallen huiselijk geweld.

Straatroof sprong er in 2006 in Hengelo in negatief opzicht uit. De oorzaken van het hoge cijfer zijn toe te wijzen aan een aantal series van straatroof. Hierbij kan worden gemeld dat meer dan 50 procent van deze zaken van straatroof zijn opgelost.

Helaas heeft de daling van het aantal verkeersongevallen in 2005 in Hengelo zich niet voortgezet in 2006. Naar de oorzaak hiervan wordt nader onderzoek gedaan. Het is wel reden voor de politie om nadrukkelijk het verkeer als belangrijk speerpunt te benoemen en om ook in te zetten op strakke handhaving op de naleving van de verkeersregels door de weggebruikers.
Provincie:
Tag(s):