woensdag, 28. maart 2007 - 16:58

Hengelo in actie tegen misbruik afvalinzameling

Hengelo

De gemeente Hengelo gaat actie ondernemen tegen het misbruik van gemeentelijke afvalinzameling. Blokcontainers puilen tegenwoordig uit met huishoudelijk afval, minicontainers worden vaker dan één keer per twee weken aan straat gezet en soms wordt afval zelfs illegaal gedumpt in de natuur. Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven maken zich schuldig aan deze praktijken. De gemeente Hengelo neemt daarom een aantal maatregelen om dit misbruik tegen te gaan.

Zo worden de minicontainers voorzien van een chip. Alleen de minicontainers van huishoudens die afvalstoffenheffing betalen krijgen deze chip ingebouwd. Heeft een minicontainer geen chip, dan wordt deze ook niet geleegd. Bedrijven worden daarmee automatisch geweerd. Ook kan de minicontainer niet vaker dan één keer per twee weken worden aangeboden. Het inzamelvoertuig beschikt namelijk over registratieapparatuur, waarmee het aanbiedgedrag van mensen kan worden gevolgd.

De gemeente vervangt daarnaast binnen twee jaar de ontsierende blokcontainers door ondergrondse afvalcontainers. Alleen bewoners van appartementen in de directe omgeving van de ondergrondse afvalcontainers kunnen hun huisvuil storten in deze containers, via een speciaal toegangspasje. De nieuwe containers zijn gebruiksvriendelijker dan de oude, omdat de opening lager zit en aan de voorzijde van de container. Zo kunnen ook rolstoelgebruikers, kinderen en ouderen hun afval gemakkelijker storten.

Tenslotte gaat de gemeente strenger optreden tegen mensen die hun overtollige afval dumpen op braakliggende terreinen of in plantsoenen. Een boete kost minimaal 50,- en loopt al snel op tot ruim 200-. De nieuwe chip registreert hoe vaak mensen hun afval aanbieden, daardoor kan misbruik tegen worden gegaan.
Provincie:
Tag(s):