zondag, 3. juni 2007 - 1:27

Herdenkingsmars is rustig verlopen

Rheden

De herdenkingsmars die zaterdagmiddag ter nagedachtenis van de weduwe Rost van Tonningen in Rheden werd gehouden, is ordelijk en zonder incidenten verlopen. De politie heeft geen aanhoudingen verricht. De burgemeester van Rheden, Petra van Wingerden-Boers, constateert dat de herdenkingsmars rustig is verlopen.

Dit is volgens haar onder meer te danken aan een goede voorbereiding door politie, justitie en gemeente. De burgemeester had strikte voorwaarden verbonden aan de mars omwille van de openbare orde en veiligheid.

In de speciaal voor deze mars vastgestelde noodverordening waren voorwaarden over de route, tijdstip, gedrag en tolerantiegrenzen geformuleerd. De politie had de opdracht om bij overtreding van de regels onmiddellijk op te treden. Omdat er geen wanordelijkheden waren, is daarvan geen sprake geweest.

De herdenkingsmars waaraan ongeveer 80 rechts-extremisten deelnamen, startte omstreeks 13.30 uur bij het station van Rheden. Van daar liepen de deelnemers naar de begraafplaats Heiderust. De begraafplaats was sinds 12 uur vanochtend gesloten voor publiek. Een delegatie van tien personen kreeg vervolgens toegang tot de begraafplaats om drie kransen te leggen op het graf van de weduwe Rost van Tonningen.

Voor de overige deelnemers aan de mars en het publiek was de weg bovenaan de Lentsesteeg afgezet. Rond 15.30 uur was de mars afgelopen en daarna zijn de wegafzettingen verwijderd.
De begraafplaats is zondag weer gewoon toegankelijk voor het publiek volgens de gangbare openingstijden.

Burgemeester Van Wingerden-Boers na afloop van de herdenkingsmars: “Uiteraard hebben we niet naar de komst van deze mars uitgekeken. Voor inwoners van Rheden en voor nabestaanden van mensen die op Heiderust begraven liggen, heeft dit voor de tweede keer in korte tijd een flinke impact gehad. Ik heb waardering voor de wijze waarop de gemeenschap hiermee om is gegaan.�

De burgemeester heeft op zaterdag 2 juni om 16.10 uur de noodverordening ingetrokken.
Provincie:
Tag(s):