maandag, 14. mei 2007 - 14:45

Herstel Hollandse Brug duurt tot medio 2008

Almere

De afsluiting van de Hollandse Brug voor vrachtverkeer in beide richtingen gaat volgens Rijkswaterstaat, zeker tot in het tweede kwartaal van 2008 duren. De herstelwerkzaamheden zullen in augustus van dit jaar van start gaan. De gemeente zal in het overleg met Rijkswaterstaat aandringen op aanvullende maatregelen zoals bijvoorbeeld: inzet van extra bussen, noodmaatregelen voor vrachtverkeer, het maken van P&R terreinen en de inzet van bijv. een fietspont.

Rijkswaterstaat geeft aan dat voor het bedrijfsleven een ’nadeelcompensatieregeling’ aanwezig is, waar gebruik van gemaakt kan worden. De gemeente dringt er op aan dat Rijkswaterstaat ondernemers waar mogelijk ondersteunt in het doen van aanvragen voor deze regeling.

Daarnaast zal door en met Rijkswaterstaat bezien worden of voor lokale transportbedrijven, die onevenredig getroffen worden door deze maatregel, aanvullende compensatie mogelijk is.
Provincie:
Tag(s):