maandag, 26. februari 2007 - 16:35

Herstel van heide op de Utrechtse Heuvelrug

Soest

Op dit moment wordt op diverse plaatsen op de Utrechtse Heuvelrug gewerkt aan het herstel van de heide. Produktiebossen worden hiervoor gekapt die in het verleden op de heide waren aangeplant. De provincie heeft een kaart gemaakt van de onder handen te nemen heideterreinen. Ook is bij de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV) een ontheffing van de Boswet voor de natuurbeheerders geregeld. Het totale plan behelst de omvorming van 350 ha bos naar heide. Na de maatregelen krijgt de specifieke flora en fauna van de heide weer voldoende levensruimte.

Staatsbosbeheer heeft 10 ha bos gekapt bij het Egelmeer, nabij Veenendaal. De gemeente Soest en Waterleidingmaatschappij Vitens leggen op dit moment de laatste hand aan de omvorming van 20 ha bos naar heide in de omgeving van Soestduinen.

Op Heidestein bij Zeist, eigendom van Het Utrechts Landschap, is 18 ha bos gekapt en zijn machines bezig de bosbodem af te schrapen om de heide terug te laten keren. Landgoed Den Treek – Henschoten is zojuist begonnen met het verwijderen van 33 ha bos verspreid over twee locaties. Na het afschrapen van de bodem keren op de ene plek zeer droge heide- en stuifzandbegroeiingen terug en op de andere plek juist natte heide
Provincie:
Tag(s):