donderdag, 4. januari 2007 - 16:12

Het gaat goed in de zuivel

Den Haag

Volgens het Productschap Zuivel was de markt het afgelopen jaar positief te noemen. Ook komende jaren voorspelt het productschap een betere prijs door een dalend aanbod van zuivel. Dit is voor de veehouders hard nodig, nu de financiële geldstroom uit Brussel langzaam ten einde komt.

In de meeste Europese landen krijgen melkveehouders hun quotum niet vol gemolken. Hiervan kunnen Nederlandse boeren straks profiteren doordat ze meer melk mogen gaan leveren.

De wereldwijd toenemende bevolking en welvaart leiden tot een groeiende vraag naar dierlijke producten. Wel zal de sector, aldus voorzitter Koopstra van het Productschap Zuivel, moeten inspelen op de eisen die een voortdurend veranderende maatschappelijke omgeving stelt. Zo’n investering in de toekomst vraagt een verbetering van de marges in de gehele keten.
Categorie:
Tag(s):