woensdag, 10. januari 2007 - 14:36

Het Lange Voorhout wordt opnieuw ingericht

Den Haag

Het Lange Voorhout wordt volgend jaar grotendeels opnieuw ingericht. Dit heeft het College van B&W op voorstel van Pieter van Woensel, wethouder Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu vandaag besloten. Pieter van Woensel: "Door de restauratie van de wandellaan krijgt het Lange Voorhout haar historische allure terug en wordt het weer het groene visitekaartje van de Haagse binnenstad."

De nieuwe inrichting begint in oktober 2007. Alle werkzaamheden zijn in mei 2008 klaar, voor het begin van de beeldententoonstelling. Het is een prachtig gezicht als de Gouden Koets op Prinsjesdag in september 2008 over het nieuwe Lange Voorhout rijdt.

De wandellaan wordt verbreed en uitgevoerd als schelpenpad, net zoals op de Lange Vijverberg. Aan beide kanten van deze wandellaan blijft een smalle rijbaan over, waar langs automobilisten niet meer kunnen parkeren. Na de herinrichting kunnen zij alleen nog parkeren langs de ventwegen en op het korte deel van het Lange Voorhout. De gemeente heeft met het Rijk afspraken gemaakt over het medegebruik van parkeergarages onder het ministerie van Financiën en de Raad van State vanaf eind 2008. Het klassieke straatmeubilair komt terug en de verlichting wordt verbeterd.
Provincie:
Tag(s):