dinsdag, 22. mei 2007 - 13:04

Het wordt stiller op de weg!

Op 30 mei 2007 start de campagne ‘Het wordt de helft stiller op de weg …’. Deze campagne is gericht op het stimuleren van het rijden op stille banden bij een breed publiek. Om het goede voorbeeld te geven gaan de auto’s van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van VROM op stille banden rijden, op die manier wordt Nederland stiller.

Het rollen van banden over het asfalt produceert veel geluid. Vanaf 40 km per uur is het rolgeluid van banden zelfs harder dan het geluid van de motor. Als alle personen- en vrachtauto’s op stille banden zouden rijden, neemt het geluid van auto’s af met bijna 3 decibel, dat is bijna de helft minder geluid.

Rijkswaterstaat heeft in een proef met 15 dienstauto's geluidstesten binnen en buiten de auto gedaan op verschillende wegdekken. Daarnaast is de verbetering van het comfort voor de bestuurders onderzocht. Buiten de auto is het 1 tot 4 dB stiller. Ook in de auto is het 0.5 tot 2 dB stiller. De ervaringen van de bestuurders uit de proef zijn positief tot zeer positief.

Stille banden scoren even goed op veiligheid en levensduur als gewone banden en zijn niet duurder. Via de campagne wordt hier landelijke bekendheid aan gegeven.

Stil wegdek
Stille banden worden nog stiller op stil asfalt. Stil asfalt is even als stille banden een belangrijk middel om de geluidhinder van wegverkeer te verminderen. Op een groot deel van de auto(snel)wegen is door rijkswaterstaat het geluidreducerende ZOAB (Zeer Open Asfaltbeton) toegepast. Sinds enige tijd wordt ook het nog stillere Tweelaags ZOAB toegepast.

Om de effecten van stil asfalt te volgen en te verbeteren is onderzoek uitgevoerd. Het toepassen van stil asfalt is een succes. Recente meetresultaten bevestigen de goede geluidsreducerende werking van ZOAB en Tweelaags ZOAB. Bij aanleg en tijdens de levensduur is het aanmerkelijk stiller dan het aloude DAB (Dicht Asfalt Beton).

In een vervolgonderzoek wordt onderzocht waarom bij sommige wegvlakken de geluidsvermindering meer lijkt te zijn en bij andere minder. Én waarom en in welke mate bij stil wegdek de geluidsreductie in de loop der jaren afneemt. Indien nodig zal het ministerie samen met het bedrijfsleven op zoek gaan naar maatregelen om de kwaliteit van het stille wegdek te verbeteren.

Binnen het innovatieprogramma geluid wordt door de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van kosteneffectieve en innovatieve maatregelen die de geluidhinder van weg en spoor aanpakken bij de bron.

Naast het stiller maken van wegdekken, het stimuleren van het rijden op stille banden worden bijvoorbeeld nieuwe typen geluidsschermen toegepast, waarbij ook de vormgeving en de landschappelijke inpassing aandacht krijgen.
Categorie:
Tag(s):