zondag, 16. december 2007 - 14:18

Hoe denkt een Drenth over Drenthe

Assen

De provincie Drenthe wil graag van haar inwoners weten wat voor hen de essentie van Drenthe is, welke onderwerpen belangrijk zijn en welke kansen ze zien voor de ontwikkeling van Drenthe. Meepraten kan van 15 december tot en met 13 januari 2008 op het discussieplatform Reuring.nl op internet.

De Provincie gebruikt de uitkomsten als input voor discussies over de gewenste toekomst van Drenthe. Dit is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het nieuwe omgevingsbeleid dat de provincie komend jaar gaat opstellen.

Het nieuwe omgevingsbeleid, dat eind 2009 gereed moet zijn, komt in plaats van het huidige Provinciaal OmgevingsPlan (POP II). Het omgevingsbeleid gaat over Drenthe in al haar facetten – wonen, werken, vrije tijd, energie en klimaat, samenleving, enzovoorts. Het omgevingsbeleid vormt de basis van vrijwel alle plannen die de komende jaren in Drenthe worden gemaakt en bepaalt zo voor een belangrijk deel hoe de provincie Drenthe zich verder gaat ontwikkelen.

De provincie Drenthe stelt het nieuwe omgevingsbeleid niet alleen op. Zij doet dit samen met gemeenten en andere overheden, maar vooral samen met de inwoners van Drenthe. Geen plannen uit het provinciehuis, maar plannen die in samenspraak zijn ontwikkeld.

Het proces om tot het nieuwe omgevingsbeleid te komen, bestaat uit drie stappen en loopt tot eind 2009.

In de eerste periode wordt het gewenste gezicht van Drenthe opgesteld. Daarna worden de plannen gemaakt die moeten leiden tot dit gewenste gezicht. Ten slotte volgt de periode waarin besluiten worden genomen. De provincie Drenthe wil inwoners van Drenthe betrekken in dit proces. Reuring.nl kan hierin een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de onderwerpen die van belang worden in het nieuwe omgevingsbeleid.

Op de website is een discussie geopend die loopt van 15 december 2007 tot en met 13 januari 2008. Na januari 2008 is het de bedoeling dat Reuring.nl een rol krijgt bij de verdere bepaling van het gezicht. De website www.reuring.nl is voor de Provincie een goed middel om er achter te komen wat er nu écht leeft onder de Drenten.
Provincie:
Tag(s):