dinsdag, 30. oktober 2007 - 9:38

Hof wijst vordering Eneco tegen gemeente af

Wilnis

De gemeente De Ronde Venen draait niet op voor de kosten die Eneco heeft gemaakt als gevolg van de dijkverschuiving in Wilnis. Dat blijkt uit de uitspraak die het Gerechtshof in Amsterdam op 18 oktober heeft gedaan. Het Hof heeft de vorderingen van Eneco afgewezen en de gemeente volledig in het gelijk gesteld.

Als gevolg van de dijkverschuiving in Wilnis op 26 augustus 2003 zijn riool-gas- en waterleidingen en telefoon-, elektra- en televisiekabels ernstig verzakt. Het herstel daarvan is met grote voortvarendheid uitgevoerd, maar tussen Eneco en gemeente ontstond al vrij snel een verschil van mening voor wiens rekening de kosten zouden zijn.

Eneco stelde zich daarbij op het standpunt dat hun inspanningen door de gemeente betaald moesten worden op basis van in het verleden gemaakte afspraken. De gemeente stelde echter dat de in het verleden gemaakte afspraken niet op de gebeurtenissen in Wilnis van toepassing zijn en dat Eneco haar inspanningen dus zelf moest betalen.

De uitspraak betekent dat Eneco zelf de kosten van het herstel in Wilnis moet betalen. Eneco heeft de mogelijkheid om binnen drie maanden in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.
Provincie:
Tag(s):