donderdag, 10. mei 2007 - 22:12

Hollandse brug blijft 1 jaar gesloten voor vrachtverkeer

Muiderberg

De afsluiting van de Hollandse Brug voor vrachtverkeer in beide richtingen blijft tot in het tweede kwartaal van 2008 van kracht. Rijkswaterstaat sloot deze brug af op vrijdagavond 27 april jongstleden voor al het vrachtverkeer nadat er beschadigingen in het wegdek waren geconstateerd. Dit heeft Rijkswaterstaat donderdag laten weten.

De Hollandse Brug is de brug over het Gooimeer IJmeer in de A6 en is onderdeel van de verbinding tussen Amsterdam en Almere. Rijkswaterstaat is tot een oplossing gekomen voor de versterking van de brug. In augustus van dit jaar kan worden gestart met de werkzaamheden.

Bij de bestudering van de problematiek heeft Rijkswaterstaat voor een beproefde oplossing gekozen. Het brugdek zal volledig vervangen worden. Dat gebeurt door eerst een nieuw brugdek aan te brengen en daarna het oude brugdek van onderaf te verwijderen.

Door de tijdelijke verhoging van het eigen gewicht van de brug kan het vrachtverkeer pas na afronding van de werkzaamheden weer gebruik maken van de Hollandse Brug. Momenteel onderzoekt Rijkswaterstaat welke voorzieningen aan de weggebruiker geboden kunnen worden om verkeersoverlast tijdens te werkzaamheden te beperken. Rijkswaterstaat doet dit in overleg met (regionale) belanghebbenden.

EVO, de beroepsorganisatie Vereniging van en voor verladers, gaat bedrijven bijstaan die hun schade door de afsluiting van de Hollandse Brug gecompenseerd willen zien door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De juristen van EVO onderzoeken in hoeverre ondernemingen aanspraak kunnen maken op vergoeding op basis van de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999.
Provincie:
Tag(s):