maandag, 17. december 2007 - 12:04

Homo-seksualiteit bespreekbaar maken op scholen

Groningen

De Tweede Kamerfractie van de VVD wil alle scholen verplichten om aandacht te besteden aan homoseksualiteit. Dus ook scholen die zijn gestoeld op een christelijke, katholieke, gereformeerde of islamitische levensovertuiging. Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming heeft hierover tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs een motie ingediend.

In antwoord op eerdere Kamervragen van Dezentjé Hamming zei minister Plasterk van Onderwijs dat hij scholen niet kan verplichten homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Scholen hebben volgens hem de vrijheid om het praktiseren van homoseksualiteit als zonde te bestempelen. Plasterk: 'Ik vind dat een buitengewoon ongelukkig en onwenselijk standpunt, laat dat helder zijn. Maar in juridische zin mag het.'

Dezentjé Hamming neemt hier geen genoegen mee. 'Er moet op alle scholen aandacht zijn voor de waarde van verschillen tussen mensen', aldus het liberale Kamerlid. De VVD wil dat acceptatie van homoseksualiteit als Nederlandse maatschappelijke waarde in de eindtermen van het voortgezet onderwijs wordt opgenomen. Deze week zal de Kamer stemmen over de motie.
Provincie:
Tag(s):