woensdag, 17. januari 2007 - 16:12

Hoofdkantoor nieuwe waterdienst RWS in Lelystad

Lelystad

De nieuwe Waterdienst van Rijkswaterstaat zal haar hoofdkantoor vestigen in Lelystad. In deze dienst wordt een aantal specialistische instellingen samengevoegd tot een nieuwe centrale dienst water. Daarin participeren het RIZA, de adviesdienst van Rijkswaterstaat op het gebied van zoetwater in ons land en een vooraanstaand internationaal kenniscentrum voor integraal waterbeheer, RIKZ, een landelijk kenniscentrum over kustbescherming, zeestromingen, zeespiegelstudies en bodemgesteldheid en een belangrijk deel van Dienst Weg- en Waterbouw(DWW).

Het bestuur van Rijkswaterstaat heeft zeer recent de beslissing rond de vestigingslocatie genomen en dit aan het college van Lelystad bevestigd. De directie gaat officieel van start op 1 maart 2007 en de dienst is fullservice operationeel in het vroege voorjaar van 2008.

Lelystad is gekozen mede vanwege de centrale ligging in het land (beperking van het woon-werkverkeer), de al aanwezige specialisaties in het waterbeheer en de beschikbare hoogwaardige woon- en leefomgeving. Het gemeentebestuur van Lelystad ziet in deze vestiging de mogelijkheid om hoogwaardige werkgelegenheid aan te trekken.

De medewerkers van de nieuwe dienst zijn technisch en wetenschappelijk geschoold. De keuze voor Lelystad als vestigingslocatie betekent, naast de uitbreiding met omstreeks tweehonderd nieuwe arbeidsplaatsen, het behoud van de bestaande werkgelegenheid bij het RIZA.

De nieuwe dienst vormt een samenbundeling van de gespecialiseerde bestaande diensten en zal landelijke kaders opstellen voor onder meer planontwikkeling, aanleg, beheer en onderhoud van hoofdwatersystemen. Zij zal regionale directies en projectorganisaties binnen Rijkswaterstaat ondersteunen en met raad en daad bijstaan bij de uitvoering van het watermanagement voor rivieren, grote wateren, kustbeheer en waterkeringen.

De komst van de Waterdienst RWS past binnen het Lelystadse economische beleid om meer ruimte te bieden aan wetenschappelijke, research- en kennisinstituten zowel uit de marktsector als uit de overheid.
Provincie:
Tag(s):