woensdag, 4. april 2007 - 13:03

Hoofdprijs oplossing verkeersproblematiek Joure: 11 miljoen euro omzet

Joure

De aannemer die met het beste idee komt om de verkeersproblemen rondom het knooppunt Joure op te lossen, krijgt voor 11 miljoen euro werk. Met deze prijsvraag wordt de markt uitgedaagd om binnen het beschikbare budget van 11 mln. euro oplossingen aan te dragen voor de verkeersproblematiek op het knooppunt.

De start van de aanbesteding is gepland voor juni 2007, de gunning van het werk januari 2008. Daarna moet de aannemer het werk voorbereiden, waarna de uitvoering in 2009 kan beginnen. Na oplevering moeten de problemen in ieder geval tot 2020 opgelost zijn. Hierna zal in een tweede fase een langere termijn oplossing moeten komen. Het is zelfs mogelijk dat dan het gehele knooppunt, van de woonkern af, verhuisd zal worden. Het idee dat naar voren zal komen uit de prijsvraag zal in ieder geval op de lange termijn planning afgestemd moeten zijn, aldus een woordvoerder van de Provincie.

Het nu vastgestelde functioneel contract, waar Rijkswaterstaat, het college van gedeputeerde staten en het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Skarsterlân mee hebben ingestemd, zal Europees worden aanbesteed. Het contract geeft aan wat de doelen en randvoorwaarden zijn waarbinnen de aannemingsbedrijven hun oplossingen kunnen aandragen. Het bereiken van de doelen staat daarbij voorop: een vlotte en veilige doorstroming op knooppunt Joure en het voorkomen van het sluipverkeer in de omliggende dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Scharsterbrug en op het onderliggende wegennet, zoals de Lange Ekers ten oosten van Joure.
Provincie:
Tag(s):