dinsdag, 1. mei 2007 - 22:02

Hoogeveen gaat terug van drie naar twee gebouwen

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen werkt aan een herschikking van de huisvesting van het gemeentelijke personeel. Op dit moment zijn de medewerkers nog werkzaam in drie gebouwen, namelijk Raadhuis, Compagnieshuis en De Vos van Steenwijklaan 75.

Het gebouw aan De Vos van Steenwijklaan wordt verkocht en voor sociale zaken, het CWI en het UWV is een nieuw bedrijfsverzamelgebouw gepland.

Het college van Burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 10 mei voor om akkoord te gaan met verbouwing van het Raadhuis en het Compagnieshuis. Door herschikking van kantoor- en publieksfuncties is het mogelijk alle gemeentelijke afdelingen in de twee gebouwen aan het Raadhuisplein te plaatsen.

Verder wordt aan de Raad voorgesteld om akkoord te gaan met nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw voor sociale zaken, CWI en UWV. De Raad wordt gevraagd een krediet ter grootte van ongeveer 7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting, verbouw en nieuwbouw. De lasten van de investeringen kunnen binnen de bestaande meerjarenraming worden opgevangen.
Provincie:
Tag(s):