vrijdag, 26. oktober 2007 - 8:40

Hoogezand - Sappemeer financieel gezond

Hoogezand - Sappemeer

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogezand - Sappemeer heeft de begroting 2008 aan­ge­boden aan de gemeente­raad. De begroting 2008 heeft een positief saldo van een half miljoen euro. Ook voor de jaren daarna gaat het college uit van positieve saldi tussen de 500.000 en 200.000 euro.

Het positieve saldo van de begroting 2008 is hoger dan bij de Voorjaarsnota 2007 (juni 2007) werd verwacht. Dat komt door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en door een hogere vergoeding van het Rijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Op dinsdag 13 november vanaf 18.00 uur behandelt de gemeenteraad de begroting 2008. In de Regiokrant van 7 november 2007 verschijnt een speciale bijlage over de begroting.
Provincie:
Tag(s):