vrijdag, 16. maart 2007 - 17:15

Hoogste nieuwbouwproductie sinds 1999

In Gelderland zijn er in 2006 ruim 8.300 nieuwe woningen opgeleverd en meer dan 10.000 bouwvergunningen afgegeven. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.De laatste keer dat er meer dan 8.000 woningen zijn gebouwd, was in 1999, waarna de nieuwbouwproductie inzakte tot het dieptepunt van 5.555 woningen in 2003.

Om het tij te keren heeft het Gelderse College van Gedeputeerde Staten in het Collegewerkplan 2003-2007 zich een gemiddelde woningbouwproductie ten doel gesteld die 10% hoger is dan die van 2002. Die doelstelling is nu ruimschoots gehaald: de gemiddelde productie was bijna 12% hoger dan in 2002.

De kans is groot dat er in 2007 opnieuw meer dan 8.000 woningen zullen worden gebouwd. Deze verwachting is gebaseerd op een forse toename van het aantal afgegeven bouwvergunningen. Er zijn in 2006 voor meer dan 10.000 woningen bouwvergunningen afgegeven, een groei van bijna 40% t.o.v. 2005. Gelderland maakt hierin de grootste sprong van alle provincies.

Opvallend is de verdere stijging van het aantal opgeleverde huurwoningen. In 2003 werden er ongeveer 950 huurwoningen opgeleverd, in 2006 is dit gestegen naar 2.500. Voor een deel wordt dit gecompenseerd door een toename van de sloop van huurwoningen, een teken dat de herstructurering in Gelderland goed op gang is.

Verantwordelijk gedeputeerde Theo Peters: “Ik ben zeer tevreden met deze resultaten, toch blijft er een grote opgave om vooral goedkope woningen te bouwen. Met de ruim 20 miljoen euro, die Provinciale Staten hiervoor beschikbaar hebben gesteld, moeten we dit samen met de gemeenten voor elkaar zien te krijgen.�
Provincie:
Tag(s):