zaterdag, 6. januari 2007 - 20:57

Hoornse 65-plussers voortaan bijstand via SVB

Hoorn

Hoornse 65-plussers met een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen deze sinds 1 januari niet meer van de gemeente maar via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit heeft de gemeente Hoorn bekendgemaakt.

Hierdoor ontvangen zij hun totale inkomen, AOW-pensioen en aanvullende bijstandsuitkering, van één instantie. De gemeente Hoorn heeft de taken behorende bij de uitvoering van de aanvullende bijstandsuitkering aan 65-plussers overgedragen aan de SVB.

Hiermee willen gemeente en SVB de dienstverlening aan deze groep mensen verbeteren en vereenvoudigen. Daarnaast willen ze met deze samenwerking de 65-plussers met onvolledig AOW die nog geen gebruik maken van aanvullende bijstand actief informeren over deze mogelijkheid.

De samenwerking tussen de gemeente en de SVB verbetert de dienstverlening aan de groep 65-plussers met een aanvullende bijstandsuitkering. Ze krijgen hun totale inkomen (AOW en bijstand) voortaan als één bedrag op hun rekening gestort, en hebben slechts met één instantie te maken. Bijvoorbeeld wijzigingen hoeven ze voortaan alleen aan de SVB door te geven.

65-plussers met een onvolledige AOW kunnen een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen. Het is heel waarschijnlijk dat een deel van deze groep daar geen gebruik van maakt. De gemeente heeft geen zicht op deze groep, de SVB wel. De SVB gaat deze klanten dan ook actief benaderen en wijzen op de mogelijkheid van aanvullende bijstand.

Mensen ontvangen een onvolledige AOW omdat ze tijdens hun leven een tijd in het buitenland hebben gewoond, of op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen. De 65-plussers met aan aanvullende bijstandsuitkering hoeven uiteraard niet meer beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.

De bijstandsverlening voor deze categorie heeft daarom alleen een administratief karakter, en is daarmee over te dragen aan de SVB. De gemeente Hoorn blijft voor deze groep nog wel de bijzondere bijstand uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):